Jazda na Gapę

 

 

To

 

 

łamanie pawa Bożego

 

 

Od trzydziestu lat obserwuję ludzi i nadal zadziwia mnie ilość ludzi jeżdżących środkami transportu miejskiego nie kasując przy tym biletu. Młodzi czy starzy, bogaci czy biedni, kobiety, mężczyźni, studenci, biznesmeni, księża i ateiści – ludzie wszelkiego pokroju jeżdżą na gapę. Nie ma chyba nic dziwnego w tym, że tak wielu przeróżnych ludzi kradnie – w końcu wszyscy jesteśmy z natury grzesznikami. Najbardziej jednak zaskakują mnie wymówki, jakich używają grzesznicy, aby usprawiedliwić swój grzech. Oto tylko kilka z nich:

 

1. Nie mam pracy - Powinieneś więc mieć mnóstwo czasu na spacery. Bycie bezrobotnym nie daje ci prawa do bycia złodziejem. Brak pracy nie jest przestępstwem, ale jazda bez biletu nim jest.

 

2. Nie mam pieniędzy – Zadziwiające ilu ludzi, którzy mają w kieszeni paczkę papierosów albo puszkę piwa w ręku, używa tej wymówki. Czy ukradli te używki, skoro nie mają pieniędzy? Tak czy inaczej, brak pieniędzy nie usprawiedliwia kradzieży. Jeśli mam same długi i żadnych pieniędzy w portfelu, to znaczy, że mogę obrabować bank?

 

3. Wszyscy to robią – Nie, to nieprawda. Nie wszyscy. Jezus tego nie robił. Ja tego nie robię. Moja żona też nie. Wątpię, że robił to Papież. Moja mama często mi mówiła: Jeśli wszyscy skoczyliby z mostu, ty też byś to zrobił? Nie powinieneś tak postępować nawet jeśli wszyscy tak robią. Dlaczego chcesz naśladować tych, którzy czynią źle? Czy nie powinniśmy raczej chodzić za Jezusem?

 

4. To tylko parę złotych – No cóż, przyjacielu, jeśli to tylko parę złotych, to równie dobrze mógłbyś kupić bilet! Czy Bóg do przykazania „Nie kradnij” dodał „chyba że tylko parę złotych”? „Kto jest wierny w małym, i w wielkim jest wierny, a kto w małym niesprawiedliwy, i w wielkim jest niesprawiedliwy” (Łk 16,10).

 

5. Przecież rząd kradnie – To znaczy ludzie tacy jak ty, zatrudnieni przez rząd. Obłudniku, chętnie dostrzeżesz i potępisz innych za kradzież, ale nie widzisz, że sam robisz to samo. Zanim zaczniesz krytykować rząd, wyjmij najpierw belkę ze swojego własnego oka. Cudzy grzech nie zasłoni twojego grzechu. Potępiając innych za kradzież, potępiasz również siebie, bo czynisz to samo.

 

6. Nikomu nie robię krzywdy – Znowu nie masz racji. Robisz krzywdę mi i każdemu uczciwemu obywatelowi, który płaci za przejazd. My zapłaciliśmy za bilet, a ty zajmujesz nam miejsce siedzące! My musimy płacić więcej, bo ty i ludzie tobie podobni nie chcą płacić swojej obraża Boga i każdego uczciwego obywatela.

 

Celem tej ulotki nie jest zwiększenie sprzedaży biletów Komunikacji Miej-skiej, choć byłby to dobry początek właściwego postępowania. Celem jest natomiast pokazanie, w jak żałosny i marny sposób grzesznicy usiłują usprawiedliwić się przed Bogiem.Dla grzechu nie ma usprawiedliwienia - jesteś winny. Obraziłeś Wszech-mocnego Boga przestępując Jego święte prawo wiele razy. Zasługujesz na sprawiedliwą karę od Boga. Według Biblii żaden grzesznik nie jest w stanie usprawiedliwić się przed Bogiem. Każda wymówka zostanie odrzucona. Jednak każdy grzesznik – nawet największy – który żałuje i przyznaje się do grzechu, znajduje łaskę w oczach Boga.

Jednak każdy grzesznik - nawet największy - który żałował i przyznał się do grzechu, znalazł łaskę w oczach Boga. Łotr na krzyżu nie usprawiedliwiał się, tylko powiedział:

„I ty się Boga nie boisz, chociaż ponosisz tę samą karę? My doprawdy cierpimy sprawiedliwie, bo odbieramy należną zapłatę za nasze uczynki, ale on nic złego nie zrobił. I powiedział do Jezusa: Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.”

Celnik zaś modlił się: ”Boże, okaż miłosierdzie mnie grzesznemu!”

Przyjacielu, Bóg sprzeciwia się pysznym, lecz pokornym okazuje łaskę. „Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy zostały zgładzone”.


„Dlatego każdego z was według jego postępowania będę sądził, o domu izraelski - mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się i odwróćcie od wszyst-kich waszych występków, aby wasza nieprawość nie doprowadziła was do upadku.” Ez 18,30

Jeśli chciałbyś wiedzieć więcej o drodze sprawiedliwości i łaski Bożej, możesz nas znaleźć pod adresem:

 

Kościół Boży w Warszawie

Nabożeństwa w każdą

niedzielę o godz. 10:00

Al. Stanów Zjednoczonych 61a

pok. 111 (wejście "D", I p.)

 

Autobus: 188,515,523

Tramwaj: 3,6,9,22,24,44

 

www.kosciolbozy.org

 

Tel: 0-502-732-814 0-600-991-417

 

Darmowe Korespondencyjne Kursy Biblijne

ul. Traktorowa 46 m. 9, Toruń 87-100

 


Please do write if you have any questions or comments!

Home   English   Polish  Spanish  Contact