Kapłaństwo

 

A. Ludzcy księża nie mogą zgładzić grzechów

Hbr 4,15                Skuszony we wszystkim

Hbr 5,4                  Powołany od Boga

Hbr 7,19-21           Przysięga

Hbr 7,23-25           Zawsze żyjąc

Hbr 7,27                Raz samego siebie ofiarowawszy

Hbr 10,10-14         Ludzki kapłan nie może zgładzić

Hbr 4,13-16           Przystąpmy tedy z ufnością

Hbr 7,25                 Doskonale może zbawić

Hbr 9,24                 Chrystus okazuje się za nami

1Tm 2,5                  Chrystus- jedyny pośrednik

 

B. Ofiara do przyjęcia

Hbr 9,9                   Ofiary nie mogą doskonałym uczynić

Rdz 4,3-5               Bóg nie wejrzał na ofiarę Kaina

Hbr 9,22                 Bez rozlania nie ma odpuszczenia

Hbr 9,12-14           Ale przez własną krew

Hbr 9,23                 Lepszymi ofiarami niżeli te

Hbr 9,24                 Do samego nieba

Hbr 9,25.26            Nie z krwią cudzą, ale własną

 

C. Stare kapłaństwo zniszczone

2Kor 3,13.14          Stary testament zniszczony

Hbr 7,11                 Jeżeli doskonałość przez kapłaństwo...

Hbr 8,7                   Nie szukano miejsca

Hbr 7,12                 Kapłaństwo przeniesione, zakon też

Hbr 9,11                 Chrystus, kapłan przyszłych dóbr

 

D. Każdy wierzący jest kapłanem dla Boga

Wj 19,6                   Izrael królestwem kapłańskim

1P 2,5.9                   Jesteśmy kapłaństwem świętym,

Obj 1,6                   Jesteśmy kapłanami Boga

Obj 5,10                 Jesteśmy kapłanami Bogu

Obj 20,6                 Będą kapłanami Bożymi

1Kor 12,28             W zborze, nie ma kapłanów

Ef 4,11                    On dał, ale nie dał kapłanów

 

E. Biskupi i apostołowie mieli żony

1Tm 3,2                  Biskup ma mieć żonę i dzieci

Tt 1,6                      Mąż jednej żony, dzieci wierne

Mt 8,14                   Piotr miał żonę

Łk 4,38                   Piotr miał żonę

1Kor 9,5                 Apostołowie nie zostawili żon

1Tm 4,1-3              Zabraniać małżeństwa to nauka diabła

Hbr 13,4                 Małżeństwo jest uczciwe we wszystkich

 

F. Moc żeby odpuścić grzechy?

J 20,23                    Którymkolwiek odpuścicie...

Mk 2,1-12              Któż może grzechy odpuszczać

Łk 7,48-50              Któż jest ten, który odpuszcza?

Mt 18,15-22            Odpuszczać grzechy przeciw sobie

Dz 8,20,22              Piotr nie odważył się przebaczyć

Dz 7,60                   Stefan przebaczył (przeciw sobie)

2Kor 2,10               Paweł odpuścił (przeciw sobie)

2Tm 4,14-16 P       Paweł nie odpuścił, odpuścił

1J 1,8.9                   Chrystus odpuszcza

1J 2,1.2                   Mamy orędownika

Rz 10,9.10              Zbawiony będziesz

 

G. W kościele nie ma hierarchii

Dz 10,25.26            Piotr nie pozwolił kłaniać się

Obj 19,10               Sługa Boga też nie pozwolił

Obj 22,8                 Anioł też nie pozwolił

Obj 2,6.15              Bóg nienawidzi uczynków Nikolaitów (Niko = zwycięzca + laity = laicy)

Ga 2,9                     Byli filarami (mocni), ale to nie hierarchia

Łk 22,25-27            Niech będzie jako najmniejszy

Mt 23,8.9                Wszyscy jesteśmy braćmi; nie nazywajcie ojcem

1P 5,1                      Piotr spółstarszy, nie papież

 

H. Chrystus - jedyny fundament i głowa węgielna

Mt 16,18                  Na tej opoce zbuduję kościół

J 2,19                        Rozwalcie ten kościół (mówił o samym sobie)

Mk 12,9-12              Kamień który odrzucili, stał się głową węgielną

Rz 9,33                     Kamień obrażenia,

1P 2,4-8                    My- kamieniami, Jezus kamieniem

Dz 4,11.12                Piotr powiedział, że Jezus jest kamieniem

Łk 20,17.18              Chrystus powiedział, że on jest kamieniem

Ef 2,20                      Paweł- Jezus jest gruntownym kamieniem

1Kor 3,11                 Gruntu innego nie ma

1Kor 10,4                 Chrystus to opoka

Pwt 32,4                   Bóg- skała

Pwt 32,15                 Bóg- opoka

Pwt 32,18                 Bóg- opoka

Pwt 32,30.31            Bóg- opoka

Ps 18,2.47                 Bóg- opoka

 


Please do write if you have any questions or comments!

Home   English   Polish  Spanish  Contact