Ewangelia

1. Bóg obiecał sądzić twoją złość

Am 8,7                  Bóg przysiągł, że nie zapomni

Na 1,2.3.6             Winnego nie czyni niewinnym

Ps 9,18                  Bezbożni się obrócą do piekła

Prz 1,24-27           W zginieniu śmiać się będę

Kaz 12,14             Każdy uczynek na sąd przywiedzie

Kol 3,25                Co krzywdę czyni odniesie zapłatę

Jud 14.15              Pan idzie aby uczynił sąd

 

2. Ani dobre uczynki ani religijne ofiary nie mogą cię zbawić od tego sądu

Prz 21,27              Ofiara jest obrzydliwością

Hbr 10,11             Kapłani nie mogą zgładzić

Ps 51,18.19           Nie pragniesz ofiar

Łk 16,15               Sami siebie usprawiedliwiacie

Rz 3,20                 Z uczynków prawa nikt

Ga 2,16                 Z uczynków nikt usprawiedliwiony

Mt 7,22.23            Żem was nigdy nie znał

 

3. Jezus Chrystus wziął twoje przekleństwo, aby pojednać cię z Bogiem

Ga 3,13                 Stał się za nas przekleństwem

Rz 5,8                   Chrystus za nas umarł

2Kor 5,21             Za nas grzechem uczynił

1Tm 2,5.6             Dał samego siebie na okup

1P 3,18                  Chrystus cierpiał za nas

Hbr 9,27.28          Chrystus ofiarowany

 

4. Jezus Chrystus zbawia wszystkich tych, którzy do niego przyjdą

Łk 18,16               Dopuśćcie dziatkom przychodzić

Mt 11,28               Pójdźcie do mnie

J 6,37                    Nie wyrzucę precz

J 6,40                    Kto wierzy weń ma żywot wieczny

J 7,37                    Jeśli kto pragnie, niech do mnie

J 10,9                    Kto przeze mnie wejdzie

 

5. Czego wymaga Bóg od ciebie?

A. Pokutować (odwrócić się)

Dz 17,30          Oznajmuje, aby pokutowali

Rz 2,4              Dobrotliwość do pokuty prowadzi

2P 3,9              Żeby się wszyscy do pokuty udali

 

B. Uwierzyć w Jezusa Chrystusa

J 8,24              Jeśli nie wierzycie, pomrzecie

J 1,12              Którzy wierzą w imię jego

Dz 10,43           Odpuszczenie grzechów

Dz 16,31           Uwierz i zbawiony będziesz

 

C. Wzywać

Iz 55,6.7            Wzywajcie go, póki blisko jest

Łk 11,13           Ojciec da Ducha tym którzy proszą

Hbr 4,16           Przystąpmy z ufnością do tronu

Rz 10,13           Ktoby wzywał imienia Pańskiego

Łk 23,39-43      Panie pomnij na mnie

J 4,10              Ty go prosiłabyś a dałciby wodę

 


Please do write if you have any questions or comments!

Home   English   Polish  Spanish  Contact