Elizy Gontarczyk - świadectwo nawrócenia
 

Urodziłam się i wychowałam w tradycyjnej polskiej rodzinie. Od najmłodszych lat chodziłam do kościoła i uczestniczyłam we wszystkich jego uroczystościach, jednak były to dla mnie tylko obowiązki wynikające z tradycji. Nie wierzyłam w moc sakramentów. Kiedy się usamodzielniałam porzuciłam religię, szybko się zakochałam i wyszłam za mąż. Niestety tylko początek mojego związku mogłam uznać za udany, później pojawiły się awantury, mój mąż zaczął dużo pić, wierzyłam, że narodziny naszego pierwszego dziecka zmienią sytuacje. Nic z tego. Wielokrotnie myślałam o rozwodzie, jednak perspektywa narodzin drugiego dziecka powstrzymywała mnie przed tym krokiem. W 2000 roku poznaliśmy małżeństwo, które było całkowitym zaprzeczeniem naszego związku. Zastanawiałam się skąd mają tyle miłości ku sobie, a ich szczera radość sprawiała, że zazdrościłam im. To właśnie od nich usłyszeliśmy po raz pierwszy Dobrą Nowinę - Ewangelię. Nasza pierwsza rozmowa trwała 8 godzin. Czytaliśmy fragmenty z Biblii, mówiące o prostym planie zbawienia. Ze zdziwieniem słuchałam tego, co mówi Pismo Święte a czego nie mówił Kościół Rzymsko Katolicki. Zrozumiałam, że jestem grzesznikiem:

Wszyscy bowiem zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Rz 3,23

i że:

...zapłata za grzech jest śmierć... Rz 6,23

Więc co mam robić? Czy moje dobre uczynki nie wystarczą do zbawienia?

...bez rozlania krwi nie bywa odpuszczenie grzechów. Hbr 9,22

Odpowiedział Jezus i rzekł mu:

Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Jn 3,3

Gdy narodziłam się na nowo miałam 25 lat. Bóg zbawił mnie i zmienił moje życie. Teraz jestem szczęśliwą żoną i matką.

Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest, tym, którzy wierzą w imię jego. Jn 1,12

 

 Eliza Gontarczyk

 

 


Please do write if you have any questions or comments!

Home   English   Polish  Spanish  Contact